Tandvårdsförsäkring - Fakta och information om TandvårdsförsäkringTandvårdsförsäkring

En ny tandvårdsförsäkring sjösattes den 1/7 2008. Grundtanken med tandvårdsförsäkringen är att alla ska ha råd att gå till tandläkaren och friska tänder ska inte vara primärt en fråga om pengar utan handla istället om att det ska vara viktigt att sköta tänderna med förebyggande tandvård.

För att alla ska ha råd, både med förebyggande tandvård men även med att laga tänderna vid behov så finns det två delar i tandvårdsförsäkringen.

  • Tandvårdsbidraget som alla kan använda, som varierar i belopp beroende av ålder. Tandvårdsförsäkringen tillåter att denna del används både för förebyggande tandvård men även tandbehandlingar.
  • Kostnadsreduktion som är en form av högkostnadsskydd. Ju högre tandvårdskostnaden är ju mindre andel av totalpriset behöver du betala.

Tandvårdsbidrag

Tandvårdsbidraget i tandvårdsförsäkringen är åldersberoende.

  • Alla personer från 150 kr vartannat år.
  • Personer mellan 20-29 år samt över 75 år får ytterligare 150 kr eftersom dessa normalt sätt har sämre ekonomi.

Innan en behandling påbörjas har du rätt att få en skriftlig prisuppgift, precis som på bilverkstan. Försäkringskassan har också en jämförelsetjänst så att du kan få en uppfattning hur mycket andra tandläkare tar betalt för motsvarande behandlingar.

InnanHögkostnadsskyddet i tandvårdsförsäkringen

Högkostnadsskyddet fungerar på så sätt att ju högre kostnaden för tandvården är desto högre är den statliga ersättningen i tandvårdsförsäkringen. Högkostnadsskyddet fungerar som så att:

  • Inga belopp under 3000 kr ersätts.
  • Halva beloppet mellan tre tusen och femton tusen kronor ersätts via tandvårdsförsäkringen.
  • Kostnader över femton tusen kronor ersätts din tandvårdsförsäkring till 85%.

Ett räkneexempel:
Om du behöver besöka en tandläkare och kostnaden blir 30.000 kr så betalar du den första 3.000 kr (+3.000 kr) och hälften av kostnaden mellan 3.000-15.000 (+6.000 kr) samt 15% av kostnaden över 15.000 kr (+2.250 kr). Du kommer av kostnaden på 30.000 kronor endast behöva betala 11.250 kr tack vara den statliga tandvårdsförsäkringen.

Begränsningar i tandvårdsförsäkringen

Tandvårdsförsäkringen täcker inte kosmetisk tandvård som t.ex. att bleka tänderna vitare eller att byta ut tänder bara för utseendets skull. Däremot ingår tandreglering som initierats av tandläkaren.

Komplement till tandvårdsförsäkringen

Det finns möjlighet att teckna abonnemangstandvård, hos t.ex. Folktandvård, till ett fast pris vilket innebär att du vet exakt vad din tandvårdskostnad kommer att bli under den närmaste 3 års perioden. Detta abonnemang kan liknas vid en bilförsäkring förutom att du faktiskt får behandling under tiden. En bilförsäkring med inbyggd service.

Det som ingår i detta abonnemang av tandvård och som kan vara ett bra komplement till tandvårdsförsäkringar är återkommande tandundersökning, borttagning av tandsten, behandling av akuta tandproblem, lagning av tänder och att göra konstgjorda tandkronor.

Du kan själv minska kostnaden för tandvård enkelt

Men några enkla åtgärder kan du slippa behöva använda tandvårdsförsäkringen helt och hållet.

  • Gå till tandläkeren eller tandhygienisten regelbundet, minst vartannat år.
  • Borsta tänderna dagligen och använd även tandtråd dagligen.
  • Minska antalet tillfällen som du äter under dagen.

Privat tandvårdsförsäkringar

Det finns några få försäkringsbolag, bland annat Marginalen Bank, som säljer tandvårdsförsäkringar. Än så länge har dessa privata tandvårdsförsäkringar inte blivit så populära.